Het Mediationproces

Ondanks dat elke mediaton tussen partijen anders is, is er toch een bepaalde basisstructuur die veelal in elke mediation te benoemen is:

* De mediator faciliteert het proces waarbij partijen hun standpunten, hun verhaal aan elkaar uiteen zetten.

* De mediator heeft hierin altijd een neutrale rol.

 

* Kende zij een van de partijen al van voorheen dan zal zij dit voor aanvang altijd kenbaar maken en bespreken.

* De mediator probeert door middel van diverse vraagtechnieken en interventies de belangen achter het conflict te achterhalen en deze inzichtelijk te maken voor partijen.

* De kwestie wordt gedejuridiseerd, partijen in een conflictsituatie hangen de kwestie in casus veelal op aan een juridische structuur, waar die vaak niet  toereikend is om inzicht te krijgen in waar het partijen nu echt om te doen is.

* De mediator zal voor partijen eventuele verborgen emoties die met het conflict verbonden zijn proberen inzichtelijk te maken en boven tafel te krijgen waar dit aan de oplossing ondersteunend kan zijn.

*  Vanuit de door partijen ingebrachte standpunten en visies zal de mediator partijen begeleiden bij het vinden van een oplossing voor hun conflict. Zij zal partijen helpen bij het slaan van een brug van probleem naar oplossing.


Hiernaast kunt u in grote lijnen en meer gedetailleerd zien welke fasen een mediation proces kent. Het is in werkelijkheid natuurlijk niet zo afgebakend en verlopen de verschillende fasen meer onzichtbaar maar het geeft een goed beeld van wat er zoal gebeurd.