De Mediator

Een mediator is te zien als een gespreksleider die in de mediation de conflictpartijen nader tot elkaar probeert te brengen. Iemand die met partijen de belangen achter bepaalde standpunten inzichtelijk probeert te maken en met hen kijkt naar waar het partijen in de kern om gaat. De mediator gebruikt hiervoor diverse gesprekstechnieken en vaardigheden en probeert partijen tot nieuwe inzichten te begeleiden om van daaruit tot een voor partijen aanvaardbare oplossing te komen.

 

Een mediator kenmerkt zich door een aantal basiskenmerken:

*De mediator is neutraal

*De mediator is onafhankelijk

*De mediator heeft een faciliterende rol

*De mediator onthoudt zich van een inhoudelijk oordeel ( tenzij hij hiertoe door partijen wordt gevraagd)

*De mediator waarborgt de balans tussen partijen