Mediation

Mediation is een manier van geschillen beslechting tussen partijen die in een conflictsituatie met elkaar zijn geraakt. Zij worden hierin bijgestaan door een neutrale derde, de mediator, die hen begeleidt bij het zoeken naar en vinden van een oplossing. Vooraf aan de mediation wordt er door de partijen en de mediator een mediationovereenkomst getekend waarin de regels en het kader van de te voeren mediation worden afgesproken. Wanneer er een oplossing wordt bereikt tussen partijen dan worden de gemaakte afspraken opgetekend in een vaststellingsovereenkomst.  


Herkent u een van deze kenmerken?

- partijen praten niet of nauwelijks met elkaar

- veel negatieve emoties

- verschillende behoeften/inzichten/gevoelens

- verstoorde communicatie

- onbegrip voor de ander(en)

- polarisatie

 

Dan biedt mediation mogelijk een oplossing voor uw conflict.

 

Co-mediation

In mediation zaken waarbij er (doorgaans) meer dan 3 partijen of 6 personen aan tafel zitten is het soms raadzaam om met twee mediators te werken. Dit zodat er geen kwaliteit verloren gaat en er geen aspecten over het hoofd worden gezien die tot de oplossing kunnen leiden.

Waar nodig heeft Vanessa Bronkhorst een professioneel samenwerkingsverband met een aantal zeer ervaren mediators, met wie zie al diverse co-mediations heeft gedaan.